Økolandsbyen i Hurdal

Høy livskvalitet i et innovativt, kompetent og bærekraftig miljø.

Hurdalsjøen Økologiske Landsby er et privat initiativ med en helhetlig innfallsvinkel til spørsmålet om bærekraftig utvikling, hvor økologiske boliger, miljøvennlig livsstil, grønn næringsvirksomhet, økologisk dyrkning, sosialt felleskap og kulturelle aktiviteter knyttes sammen til en spennende helhet.

Prosjektet utvikles i nært samarbeid med Hurdal kommune og en rekke andre samarbeidspartnere. Målsetningen er å skape et dynamisk og levende miljø hvor beboerne inspireres til å følge opp den økologiske profilen. Estetikk, åndsliv og kultur er en forutsetning for og en del av det bærekraftige.

Prosjektets mål er å skape et sted hvor den kulturelle og estetiske dimensjon løfter og bærer frem det økologiske.